ДГ "Веселушко"
Детска градина в град Поморие

Предприети извънредни действия

за разпределение на продуктите по програмите "Училищен плод" и "Училищно мляко"

между децата в ДГ "Веселушко"

 

         Предварителна подготовка на ДГ

  • проучване на желанието на всеки родител /желае ли да получи хранителен пакет за своето дете , или да го предостави на социално слаби деца от ДГ/.
  • съобщаване на дата и час,в които родителят трябва да посети ДГ за получаване на продуктите
  • при разговор с родителите представителите на детската градина уведомяват за здравните изисквания,които е необходимо да се спазват при контакт.                                                                                                                                                                                                                       Информацията, събрана при предварителната организация в детското заведение, ще послужи за разпределение на излишните хранителни пакети за децата от социално слаби семейства само с едно посещение на родител в ДГ.Функцията на детската градина е създаване на организация при раздаването.Самото раздаване ще се извърши от служителите на фирмата доставчик, които разполагат със здравни книжки. Процесът по раздаване на продуктите ще започне на 05.05.2020 г., след допълнителна информация за час на доставка. Възможна е промяна на датата.