ДГ "Веселушко"
Детска градина в град Поморие

Дневен режим

6:30 - 7:00ч.     -   Прием на децата в дежурната група.

7:00 - 8:00ч.     -   Прием на децата в групата.

8:00 - 8:30ч.     -   Утринно раздвижване.

8:30 - 9:15ч.     -   Закуска.

9:15 - 10:00ч.   -   Основни организационни форми на педагогическо взаимодействие по образователни                                 направления.

10:00 - 10:30ч. -   Подкрепителна закуска.

10:30 - 12:00ч. -   Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.

12:00 - 13:00ч. -   Обяд.

13:00 - 15:00ч. -   Следобедна почивка.

15:00 - 15:30ч. -   Подкрепителна следобедна закуска.

15:30 - 16:30ч. -   Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.

16:30 - 18:30ч. -   Игри и други свободно реализирани дейности по избор; форми на общуване и работа                               с  родителите при издаване на децата.