ДГ "Веселушко"
Детска градина в град Поморие

Екип

Стилиян Вражев - Директор

Екатерина Петрова - заместник-директор

Динка Генчева - главен учител

Пепа Коева - старши учител

Даниела Янкова - старши учител

Даниела Данчева-Чапарова - старши учител

Светлана Изаири - учител

Илияна Костадинова - учител

Лилия Диомова - учител

Красимира Тодорова - учител

Рада Джафарова-Петрова - музикален ръководител

Тинка Керчева - ЗАТС

Димитрина Янева - мед. сестра

Величка Петрова - помощник възпитател

Златка Калпакова - помощник възпитател

Веска Димова - помощник възпитател

Теменужка Пасхова - помощник възпитател

Димитринка Василева - помощник възпитател

Вълкана Русева - работник кухня

Иван Русев - огняр

Янчо Райков - общ работник