ДГ "Веселушко"
Детска градина в град Поморие

Мисия и визия

   Мисията на ДГ "Веселушко" е да създава в партньорство с родителите, модерна и благоприятна среда за развитие на всяко дете. Стимулиране развитието на децата и пълноценната им подготовка за училище, чрез използване на съвременни технологии и интерактивни методи. Формиране на личности със социално поведение в съответствие с потребностите на обществото, в дух на уважение и  толерантност към индивидуалните и културни различия.

Настоящата стратегия е ориентирана към следната визия:

ДГ "Веселушко" - привлекателна и желана образователна институция, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно. Утвърждаване на детската градина като среда за културна, възпитателно-образователна работа за творчество и център за сътрудничество между деца, родители и учители. Амбицията на педагогическия екип е ДГ "Веселушко" да се утвърди като авторитетно и модерно детско заведение, като желано и обичано от децата място за индивидуалното им и личностно развитие, чрез осъвременяване на възпитателно-образователния процес, демократично управление и работещи модели на общуване с родители и общественост.